/Obvestila
Obvestila 2020-10-13T11:31:48+00:00

ODLOK O ZAČASNI SPLOŠNI OMEJITVI OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI

Sklicevanje zborov lastnikov v zaostrenih okoliščinah

V skladu z Odlokom vlade RS z dne 8. 10. 2020 – Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS – vas obveščamo, da do preklica ne bomo izvajali zborov etažnih lastnikov, razen v primerih kjer je možno zagotoviti prisotnost največ devet etažnih lastnikov + sklicatelj zbora – operativni upravnik.

V kolikor je potrebno odločati o pomembnih vprašanjih glede vzdrževalnih del ali investicij, vam lahko pripravimo ustrezne listine za odločanje z zbiranjem podpisov.

Prilagamo pojasnila Ministrstva za okolje in prostor glede sklicevanja zborov etažnih lastnikov. KLIK!

Ljubljana, 8. 10. 2020

Dom efekt d.o.o.

ODLOK O OBVEZNI NAMESTITVI RAZPRŠILNIKOV ZA RAZKUŽEVANJE ROK V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

Vlada RS je sprejela Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom COVID-19 določi obvezna namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba.

Za vse večstanovanjske stavbe, ki jih upravljamo bomo zagotovili prvo dobavo in namestitev nosilcev na stroške upravnika.

Razkužila smo naročili po ugodni ceni. Namestitev dodatnih nosilcev na željo etažnih lastnikov bo plačljiva. Za menjavo razkužil v nosilcih ob izpraznitvi se obrnite na upravnika.

Glede na do sedaj znane informacije se bo strošek razkuževanja delil enako, kot  se je že v preteklosti. Strošek razkuževanja je obratovalni strošek, ki se deli s številom enot stavbe.

 

Ljubljana, 7. 10. 2020

 

Dom efekt d.o.o.

E- RAČUNI

Vse stranke obveščamo, da je po novem možno prejeti račun v elektronski obliki. Vse informacije v vezi s tem dobite na tel. št.: 01 5059 410 v času uradnih ur.

VODENJE ZBOROV LASTNIKOV PO NOVI SPREMEMBI ODLOKA O PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI

Zaradi naraščanja števila okužb s Covid-19 je 10. 7. 2020 začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS, ki določa, da je prepovedano zbiranje več kot 10 oseb. Izjemoma je dovoljeno zbiranje do 50 oseb in sicer pod pogoji, da se vodi seznam prisotnih udeležencev, ki mora vsebovati ime in priimek udeležencev, naslov stalnega prebivališča,  telefonsko številko, kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor) ter čas zbiranja.

Vse udeležene zbora lastnikov zato prosimo, da se napovedanega zbora udeležite petnajst minut pred dogovorjeno uro, ker se boste morali vpisati na seznam prisotnih udeležencev.