/Obvestila
Obvestila 2020-08-28T12:54:40+00:00

E- RAČUNI

Vse stranke obveščamo, da je po novem možno prejeti račun v elektronski obliki. Vse informacije v vezi s tem dobite na tel. št.: 01 5059 410 v času uradnih ur.

VODENJE ZBOROV LASTNIKOV PO NOVI SPREMEMBI ODLOKA O PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI

Zaradi naraščanja števila okužb s Covid-19 je 10. 7. 2020 začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS, ki določa, da je prepovedano zbiranje več kot 10 oseb. Izjemoma je dovoljeno zbiranje do 50 oseb in sicer pod pogoji, da se vodi seznam prisotnih udeležencev, ki mora vsebovati ime in priimek udeležencev, naslov stalnega prebivališča,  telefonsko številko, kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor) ter čas zbiranja.

Vse udeležene zbora lastnikov zato prosimo, da se napovedanega zbora udeležite petnajst minut pred dogovorjeno uro, ker se boste morali vpisati na seznam prisotnih udeležencev.