telefon: 01 5059 410
fax.: 01 5142 270
Dom efekt d.o.o.
Obirska ulica 1a,
DŠ: 91767288
matična št.: 5543908
Predstavitev

Začetki delovanja firme Dom efekt d.o.o. segajo v maj 1992. Takrat smo prevzeli v upravljanje prve večstanovanjske stavbe. Skozi naslednja leta se je obseg poslovanja večal tako, da imamo danes v upravljanju 34 objektov. Sedež imamo na Obirski ulici 1a v Ljubljani.

V vseh teh letih smo si nabrali veliko izkušenj pri opravljanju tega dela in uspešnost se kaže nenazadnje tudi v urejenosti stavb, ki jih upravljamo ter zadovoljstvu naših strank. V dejavnosti kot je upravljanje večstanovanjskih stavb, pa je nujno potrebno, da mora biti interes za izboljšave predvsem na strani lastnikov, ki so tudi plačniki vseh izvedenih del, upravnik pa pri tem sodeluje z organizacijo in izkušnjami, kako želene izboljšave izvesti. Prav zaradi navedenega se trudimo, da bi bilo sodelovanje z nadzornimi odbori posameznih stavb kar se da ustvarjalno in uspešno.

Cilj delovanja naše firme je tudi preglednost poslovanja objektov, ki jih imamo v upravljanju, saj je to predpogoj za zadovoljne uporabnike naših storitev.

V Dom efektu smo se odločili, da svojo dejavnost opravljamo na območju Šiške, ker smo prepričani, da lahko svoje delo najbolje opravimo, če smo v bližini stavb za katere delamo.

kdo smo | kje smo | uradne ure | kontakt | zakonodaja | site map
© 2007 Dom efekt d.o.o, Obirska ulica 1a, DŠ: 91767288, matična št.: 5543908
vse pravice pridržane